Consultanță în managementul proiectului. Experții noștri acordă sprijin beneficiarilor de finanțări europene în managementul proiectelor pe care le implementează. Sprijinul este concentrat în special pe relația beneficiarului cu finanțatorul (întocmirea și trimiterea de rapoarte de progres, cereri de rambursare, notificări, solicitări de acte adiționale, răspunsul la note de clarificare sau la alte solicitări legate de implementarea proiectului primite din partea autorităților competente).
​      
       

 Un domeniu special de sprijin este cel al expertizei în derularea procedurilor de achiziții publice. Chiar și cele mai simple proceduri (achizițiile directe de exemplu) pot să ridice probleme și să determine neeligibilitatea unor cheltuieli sau aplicarea de corecții financiare. În contextul în care majoritatea problemelor identificate de Comisia Europeană sau de Autoritatea de Audit sunt legate de procedurile de derulare a achizițiilor, ca răspuns la nevoile clienților noștri ne-am dezvoltat o componentă de expertiză în acest domeniu, lucrând cu persoane extrem de experimentate și implicate activ în acest domeniu.