Servicii oferite.jpg


Consultanță în inițierea proiectelor. Pe baza unei relații strânse cu potențialii beneficiari, ai unei analize complexe și multidisciplinare, echipa noastră identifică cele mai potrivite posibilități de finanțare în special din fonduri europene nerambursabile a proiectelor pe care clienții le au în vedere. Finanțările sunt analizate astfel încât să satisfacă nevoile identificate împreună cu clientul, nevoi prioritizate și pentru satisfacerea cărora sunt cuantificate resursele necesare.

În majoritatea cazurilor colaborarea dintre Euro Management Grup și potențialul beneficiar este formalizată printr-un contract de tipul "success fee". Acest tip de contract prevede ca Euro Management Grup să încaseze contravaloarea serviciilor prestate (realizarea documentației aferente obținerii finanțării nerambursabile) numai în cazul în care finanțarea este aprobată. În cazul în care solicitarea de finanțare este respinsă beneficiarul nu are nicio obligație financiară către noi. Prin promovarea acestui tip de contract dorim să dovedim încrederea pe care o avem în calitatea muncii noastre, încredere pe care dorim să o transmitem și partenerilor noștri. De asemenea această metodă formalizează abordarea noastră principală: ne dorim un parteneriat cu clienții, o relație de lungă durată în care ambele părți să câștige și în niciun caz o parte nu trebuie să câștige în detrimentul celeilalte.