Auditarea Proiectelor2.jpg Auditarea proiectelor. Pentru a avea și viziunea asupra proiectului din partea auditorului ne-am dezvoltat o componentă puternică de expertiză în domeniul auditului. Folosind experți externi independenţi care au cele mai înalte calificări disponibile, Euro Management Grup a coordonat mai multe contracte de audit financiar, informatic și de securitate a infrastructurilor IT achiziționate cu finanțare europeană.