Misiunea noastra.jpg

Euro Management Grup s-a înfiinţat având ca obiectiv principal identificarea, organizarea şi oferirea de servicii integrate de consultanţă pentru clienţii interesaţi în iniţierea şi implementarea de proiecte complexe.

Misiunea noastră este de a oferi servicii integrate de cea mai înaltă calitate, folosind soluţii inovative, utilizarea eficientă a tehnologiilor şi a metodelor de management în scopul asigurării unei dezvoltări sustenabile a clienţilor noştri

Firma își propune să adreseze contracte de consultanță conexe proiectelor de dimensiuni mici și medii derulate atât de instituții publice cât și de către mediul privat.

Firma își propune să își dezvolte expertiza în toate etapele principale ale ciclului de viață al unui proiect. Astfel firma activează în următoarele domenii:

  • inițierea proiectelor (inclusiv scrierea Cererilor de finanțare și / sau a documentelor suport)
  • implementarea proiectelor (acordând consultanță în management)
  • monitorizarea și evaluarea proiectelor (prin oferirea de servicii de audit informatic)

Pentru a crește încrederea clienților în serviciile oferite de Euro Management Grup, în anul 2012 firma a avut un program intens de certificare în standardele ISO. Astfel au fost obținute următoarele certificări:

  • ISO 9001:2008 privind respectarea Sistemului de Management al Calității;
  • ISO 27001:2006 privind Sistemul de Management al Securității Informației;
  • ISO 18001:2008 privind Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale;

Toate certificările menționate mai sus sunt aferente următoarelor servicii:

  • Activități de consultanță pentru afaceri și management:
  • Activități de consultanță și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal;
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației: audit informatic; inițierea de proiecte de IT;