grafice.JPG

 În ultimii trei ani Euro Management Grup s-a implicat în 36 de proiecte. Tipul serviciilor prestate precum și valoarea proiectelor asistate pentru fiecare tip de beneficiar sunt prezentate în graficele următoare.

Valoarea totala a proiectelor.jpg

Pentru aceeași perioadă (2010 – 2012) proiectele în care Euro Management Grup s-a implicat au avut peste 2.150.000 de beneficiari. Impactul pentru fiecare tip de serviciu oferit se poate observa din tabelul următor.

Tipul serviciului prestat Numărul de beneficiari ai proiectelor asistate Valoarea totală a proiectelor (lei) Valoarea finanțării nerambursabile (lei)
Consultanță in management 1.791.704 99.915.744 75.976.707
Scrierea cererii de finanțare si a documentelor suport 260.950 45.863.152 35.685.598
Audit financiar si informatic 50.000 55.556.677 45.667.329
Consultanță in achiziții 30.031 14.880.575 12.153.401
Audit informatic 20.523 64.665.995 52.372.391
Consultanță in management 1.791.704 99.915.744 75.976.707
Total 2.153.208 280.882.142 221.855.426

 

 

Proiectele în care Euro Management Grup s-a implicat au beneficiat de sprijin nerambursabil din cele mai importante programe de finanțare cu fonduri de la Uniunea Europeană disponibile. O distribuție a proiectelor asistate din punct de vedere al programului de finanțare este prezentată în tabelul următor.

 

Programul de finanțare Nr. de proiecte asistate Valoarea totală a proiectelor (lei) Valoarea finanțării nerambursabile (lei) Nr. de beneficiari ai proiectelor asistate
POSCCE - Programul Operațional Sectorial Creșterea Cometitivității Economice 24 187.861.215 152.834.487 673.546
PODCA – Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 4 29.636.587 20.023.210 781
POR - Programul Operațional Regional 3 59.654.567 47.019.372 1.510
POSDRU - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2 2.434.373 1.309.407 1.371
Comisia Europeana 1  1.295.400  668.950  1.476.000
Fără finanțare europeană 1 N/A N/A N/A
Total 35 280.882.142 221.855.426 2.153.208