Servicii IMM.jpg
Pentru perioada 2010 – 2013 fondurile nerambursabile disponibile pentru IMM-uri au unele caracteristici speciale:
  • Sunt disponibile aproape exclusiv finanțări pentru investiții. Au existat în cadrul programului POSDRU unele linii de finanțare disponibile IMM-urilor pentru proiecte având ca scop dezvoltarea resurselor umane dar impactul acestora a fost mic.
  • Majoritatea liniilor de finanțare oferă o rată de co-finanțare din surse nerambursabile de maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile (excepție: Programul Operațional Regional, operațiunea pentru finanțarea microîntreprinderilor)
  • Suma maximă a unei finanțări nerambursabile este mult mai mică decât în cazul proiectelor derulate de instituții publice.

 

Din aceste cauze nu se poate face o comparație între proiectele derulate de IMM-uri și cele derulate de instituții publice.

Activitatea Euro Management Grup s-a legat în ultimii ani din ce în ce mai mult de domeniul IT, al investițiilor publice și private în acest domeniu. Pe cale de consecință și proiectele pentru IMM-uri sprijinite au fost concentrate pe acest domeniu.

În perioada 2010 – 2012 au fost sprijinite 117 proiecte derulate de peste 100 de firme. Firmele asistate au în total 3.595 angajați și însumează cifre de afaceri în ultimul an raportat de 962.396.015 lei. Valoarea totală a proiectelor generate de aceste firme este de 40.901.460 lei, solicitând finanțare nerambursabilă din fonduri europene și de la bugetul de stat de 21.124.868 lei.

Firmele asistate își desfășoară activitatea în 20 de județe (inclusiv Municipiul București) din toate regiunile țării. ​