Pagina pornire1.png

De peste 20 de ani România a avut acces la finanţări externe (rambursabile şi nerambursabile) considerabile. În special, după ce a devenit Stat Membru al Uniunii Europene, volumul finanțărilor nerambursabile a crescut considerabil. Conform informaţiilor oferite de Ministerul Afacerilor Europene pentru perioada 2007 – 2013 România are acces la 86.814.000.000 lei, fără a lua în considerare fondurile pentru dezvoltare rurală, plățile directe către agricultori, programele de cooperare transfrontalieră și alte programe de finanțare administrate direct de către Comisia Europeană sau de către agenții europene. La această sumă se adaugă alte fonduri internaționale rambursabile și nerambursabile disponibile (de exemplu Banca Mondială, BERD, etc.).

Pentru următorul exercițiu financiar european (2014 - 2020) României îi sunt alocate fonduri nerambursabile de peste 40 miliarde de euro.

 

Fondurile sunt însă destinate exclusiv finanţării de proiecte. Pentru a putea absorbi cât mai multe fonduri este necesar ca atât instituţiile publice, cât şi mediul privat din România să fie capabile să elaboreze proiecte viabile, bine justificate şi care să aibă rezultate concrete pentru societatea românească. În plus este necesar ca beneficiarii de finanțări să poată implementa proiectele în condițiile prevăzute în contractul de finanțare precum și în bunele practici.

 

Cererea de servicii de consultanţă a crescut foarte mult. Fiind un domeniu atractiv, răspunsul la o cerere în creştere a fost în mărirea ofertei de servicii conexe derulării proiectelor, creştere care nu este întotdeauna și calitativă, fiind uneori doar cantitativă şi la o calitate mai redusă.

 

În acest context formarea unor echipe multidisciplinare de experţi care să poată oferi servicii de calitate a fost un pas normal în dezvoltarea pieţei. Astfel de echipe s-au format de pildă în jurul unor firme internaţionale de consultanţă care au capacitatea de a câştiga şi derula contracte mari de asistenţă tehnică (contracte ce presupun experiență relevantă, capacitatea de a coordona echipe de zeci de consultanţi, de a le asigura suportul logistic şi administrativ, dar şi de a asigura necesarul de numerar pentru derularea contractului în bune condiţii).

 

Euro Management Grup a fost înfiinţată la începutul anului 2002 în jurul unor consultanţi cu experienţă de peste 5 ani (în acel moment) în iniţierea şi managementul proiectelor finanţate din surse internaţionale (Uniunea Europeană, Banca Mondială, etc.).

Pagina Pornire.jpg